Portal login
Image

Labelling

De grootste uitdaging die het Coldcha-team te verwerken kreeg, was hoe om te gaan met ‘de verschillende bronnen van waarheid’, want niet elke bron is door de tijd heen even betrouwbaar. Door alle data uit de bronnen goed te labellen en te structureren is het ons team gelukt om in deze enorme brei van data duidelijkheid en transparantie te scheppen. Op een manier waar de klant optimaal gebruik kan maken van de waarde van de verschillende bronnen. Door dit labellen kan vervolgens op een hoger aggregatieniveau processen geoptimaliseerd worden. Schakels uit de keten worden geoptimaliseerd en daarmee weer kosten worden bespaard en een hogere klanttevredenheid worden bereikt.

Machine learning & AI

Na het labellen moet de data worden geïnterpreteerd. Machine learning en Artificial Intelligence worden hier op het Coldcha platform standard voor gebruikt. Dit komt natuurlijk voor uit de existentiële adagium van LinkThings: ‘Let’s make data valuable’. Data is slechts data, het Coldcha platform maakt de verzamelde data extreem waardevol voor onze klanten en voor de klanten van onze klanten. Daarmee dient het Coldcha natuurlijk de hogere doelen: ’tegengaan van waste’ en het verkleinen van onze ‘carbon footprint’.