Portal login

SEA

Zee transport betreft veel containervervoer, maar Coldcha kan ook andere vormen van zeetransport aan. Van alle transporten volgen wij vanuit verschillende bronnen de voortgang. Dit combineren wij met weerdata, scheepsdata, havendata en natuurlijk informatie uit jouw eigen systemen om te komen tot een integraal overzicht, waarop de juiste beslissingen genomen kunnen worden en klanten juist op kunnen worden geïnformeerd. 

Benieuwd naar meer?

Wij vertellen je graag hoe je kan starten met data gedreven werken. In de logistiek kan jij daarmee het verschil maken. Laat mij je alle mogelijkheden vertellen van Coldcha!

Image
Image

AIR

Luchttransport is aan zeer veel parameters onderhevig. Vrachten kunnen op andere vluchten worden ingepland, vrachten kunnen lange wachttijden hebben op de docks door vertragingen of andere prioriteit stellingen. Bij luchttransport is het van essentieel belang dat transparantie geboden wordt op elk moment in het logistieke proces, vooral omdat het hier om waardevolle of kwetsbare transporten gaat; luchttransport is niet goedkoop. Bij luchtvracht zijn claims geen uitzondering, om deze te kunnen onderbouwen zijn de inzichten van Coldcha essentieel. Inzet van Coldcha kan claims met tientallen procenten reduceren.

LAND

Bij bovenstaande modaliteiten is ook landtransport niet weg te denken. First en last mile transport is altijd over de weg. Verder wordt landtransport veel ingezet voor de relatievere kortere afstanden, of voor vrachten die relatief langzaam bederven of goedkoop zijn. Landtransport is dan ook zeer groot op de continenten. Bij landtransporten spelen er weer andere zaken zoals: diefstal onderweg, temperatuurbeheersing, ‘bumpy roads’ alles kan van invloed zijn op de kwaliteit van de goederen. Coldcha kan al deze variabelen monitoren door gebruik te maken van realtime tracking als dat nodig is.

Image